Podstawowe Dane Finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe (w zł.): 

 (w PLN)III  kw 2020*20192018
 przychody1.475.9341.333.269262.021
 zmiana stanu produktów1.363.6671.150.50100
 wynik netto-129.284130.180147.377
 kapitał własny5.050.0732.556.830639.067
 zobowiązania i rezerwy292.61892.866116.035

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w zł.): 

 (w PLN)III  kw 2020*20192018**
 przychody3.186.3483.602.921262.021
 zmiana stanu produktów1.872.2621.254.08000
 wynik netto139.012277.262147.377
 kapitał własny5.143.5032.381.963639.067
 zobowiązania i rezerwy1.179.526853.613116.035