Kool2Play Raport EBI 17/2022

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 listopada 2022 roku

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 listopada 2022 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba s.c. przy ul. Mickiewicza Adama 22 lok. 2, 01-551 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

20221102_K2P_ NWZ _formularz pełnomocnictwa

20221102_K2P_NWZ _ogłoszenie

20221102_Kool2Play_NWZ_projekty_uchwał

202221102_K2P_NWZ – liczba akcji i głosów

Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu