Kool2Play Raport EBI 19/2022

Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku (dot. powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta), informuje, że w dniu 2 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, aktualnie trwającej kadencji Pana Jakuba Oleksy oraz Pana Ryszarda Brudkiewicza.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostały przekazane przez Spółkę w ramach raportu bieżącego EBI nr 14/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu