Kool2Play Raport EBI 20/2022

Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki obejmującego III kwartał 2022 roku.

20221114_Kool2Play SA 2022 Q3 jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny

Podstawa prawna:
5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu