Kool2Play Raport EBI 21/2022

Tytuł: Zmiana adresu Spółki

Treść raportu:
Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że z dniem 18 listopada 2022 roku zmianie ulega adres siedziby Emitenta. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Białostocka 22, lok. H11, 03-741 Warszawa.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu