Kool2Play Raport EBI 22/2022

Temat: Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia umowy na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2022 oraz za rok 2023 z KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 25C lok. 410, 90-350 Łódź.

KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4116.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu