Kool2Play Raport EBI 8/2023: Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Tytuł: Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki obejmującego I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

20230515_Kool2Play SA 2023 Q1 jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu