Raport bieżący nr 1/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 Kool2Play Spółka Akcyjna (PLKL2PL00014)

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu: Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 12 listopada 2021 r.
– raport roczny za 2020 r. – 19 marca 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.