Raport bieżący nr 12/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2021 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 października 2021 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie (01-523 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

20211020_K2P_NWZ_projekty_uchwal

20211020_K2P_NWZ_-_ogloszenie

20211020_K2P__NWZ_-_formularz_pelnomocnictwa