Raport bieżący nr 13/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 października 2021 r. a godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie (01-523 Warszawa).

Przyczynę odwołania Walnego Zgromadzenia stanowi brak kworum, na zaplanowanym na dzień 20 października 2021 r. Walnym Zgromadzeniu, stwierdzonego na podstawie listy uprawnionych do podjęcia uchwał na Walnym Zgromadzeniu.

W świetle zaistniałej sytuacji, Zarząd Emitenta postanowił odwołać Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w odrębnym raporcie bieżącym.