RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2022 (RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2022 ROKU)

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki obejmującego II kwartał 2022 roku.

20220816_Kool2Play SA 2022 Q2 jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny

Podstawa prawna: 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Emitenta:
Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu