Raport bieżący nr 4/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii A1 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) Kool2Play Spółka Akcyjna (PLKL2PL00014)

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść: Zarząd spółki Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku, Emitent zawarł umowę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii A1 Emitenta z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu”.