Raport bieżący nr 5/2022

Skrócona nazwa emitenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 13 maja 2022 roku Członek Rady Nadzorczej – Pani Aleksandra Babicka – złożyła rezygnację z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2022 roku.

  • Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  • Michał Marzęcki – Członek Zarządu
  • Aleksander Pakulski – Członek Zarządu