Raport bieżący nr 6/2022 (raport okresowy za I kwartał 2022 roku)

Skrócona nazwa emitenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki obejmującego I kwartał 2022 roku.

  • Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  • Aleksander Pakulski – Członek Zarządu
  • Michał Marzęcki – Członek Zarządu

Załączniki:

Kool2Play SA 2022 Q1 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny