Raport bieżący nr 7/2022

Skrócona nazwa emitenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania na kolejną kadencję następujący skład Zarządu:

  1. Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  2. Michał Marzęcki – Członek Zarządu
  3. Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Życiorysy zawodowe Członków Zarządu, o których mowa powyżej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Emitenta:

  • Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  • Michał Marzęcki – Członek Zarządu
  • Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Marcin Marzęcki – życiorys

Michał Marzęcki – życiorys

Aleksander Pakulski – życiorys