Raport bieżący nr 9/2022

Skrócona nazwa emitenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna: §43 ust.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki:

  1. Magdalenę Kramer – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  2. Piotra Gałęzowskiego – Członek Rady Nadzorczej,
  3. Sandrę Marzęcką – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, spełniające wymagania określone w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

  • Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  • Michał Marzęcki – Członek Zarządu
  • Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Magdalena Kramer – życiorys

Piotr Gałęzowski – życiorys

Sandra Marzęcka – życiorys