Raport bieżący nr 10/2021 (raport okresowy za II kwartał 2021 roku)

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki obejmującego II kwartał 2021 roku.

Załącznik:

Kool2Play_SA_2021_Q2_jednostkowy_i_skonsolidowany_raport_kwartalny-0