Raport kwartalny nr 7/2021 (raport okresowy za I kwartał 2021 roku)

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2021 roku

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść: Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki obejmującego I kwartał 2021 roku.

  • Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  • Aleksander Pakulski – Członek Zarządu
  • Michał Marzęcki – Członek Zarządu

Załącznik:

Kool2Play SA 2021 Q1 jednostkowy i skomsolidowany raport kwartalny