Raport roczny nr 3/2021

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Raport roczny Spółki za rok 2020 (jednostkowy i skonsolidowany) Kool2Play Spółka Akcyjna (PLKL2PL00014)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść: Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2020.

Kool2Play SA jednostkowe (1) – raport roczny jednostkowy

Kool2Play SA jednostkowe (2) – sprawozdanie zarządu z działalności

Kool2Play SA jednostkowe (3) – sprawozdanie finansowe

Kool2Play SA jednostkowe (4) – sprawozdanie biegłego rewidenta

Kool2Play SA skonsolidowane (1) – raport roczny skonsolidowany

Kool2Play SA skonsolidowane (2) – sprawozdanie zarządu z działalności

Kool2Play SA skonsolidowane (3) – sprawozdanie finansowe

Kool2Play SA skonsolidowane (4) – sprawozdanie biegłego rewidenta