Kool2Play raport roczny za 2022 (komunikat EBI 4/2023)

Temat: Raport roczny Spółki za rok 2022 (jednostkowy i skonsolidowany)

 Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2022.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Kool2Play SA 2022 jednostkowe (1) – raport roczny jednostkowy_pub

Kool2Play SA 2022 jednostkowe (2) – sprawozdanie zarządu z działalnosci – zalacznik_pub

Kool2Play SA 2022 jednostkowe (3) – sprawozdanie finansowe – zalacznik_pub

Kool2Play SA 2022 skonsolidowane (1) – raport roczny skonsolidowany_pub

Kool2Play SA 2022 skonsolidowane (2) – sprawozdanie zarządu z działalnosci – zalacznik_pub

Kool2Play SA 2022 skonsolidowane (3) – sprawozdanie finansowe – zalacznik_pub

KPW Audyt -SzB K2P

Audyt SzB SSF

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Marzęcki– Prezes Zarządu

Michał Marzęcki – Członek Zarządu

Aleksander Pakulski – Członek Zarządu