Raport roczny 2021 (EBI nr 3/2022)

Skrócona nazwa eminenta: KOOL2PLAY S.A.

Temat: Raport roczny Spółki Kool2Play S.A. za rok 2021 (jednostkowy i skonsolidowany)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2021.
  • Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu
  • Michał Marzęcki – Członek Zarządu
  • Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Załączniki:

138464-kool2play-sa-2021-jednostkowe-1-raport-roczny-jednostkowy

138465-kool2play-sa-2021-jednostkowe-2-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-zalacznik

138466-kool2play-sa-2021-jednostkowe-3-sprawozdanie-finansowe-zalacznik

138467-2022-ia-sbr-k2p-sa-2021-sig

138469-kool2play-sa-2021-skonsolidowane-1-raport-roczny-skonsolidowany

138470-kool2play-sa-2021-skonsolidowane-2-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-zalacznik

138471-kool2play-sa-2021-skonsolidowane-3-sprawozdanie-finansowe-zalacznik

138472-2021-ia-sbr-gk-k2p-ssf-sig