Centrum Prasowe

Czat Inwestorski Stockwatch 1.07

Zapraszamy na prezentację i czat z prezesem Marcinem Marzęckim. Tematem spotkania będzie omówienie planów związanych z publiczną emisją akcji serii D. Czat inwestorski rozpocznie się dnia 1.07 (środa) o godzinie 11:00 w portalu Stockwatch.

Kool2Play rozpoczyna IPO

Warszawski producent gier opublikował dokument informacyjny   Kool2Play – niezależny producent gier z wieloletnim doświadczeniem w produkcji i promocji gier –  rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Dziś spółka opublikowała dokument informacyjny.

Dokument informacyjny

Niniejszy dokument stanowi dokument w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz Spółkach publicznych.

Wezwanie do zapisów na akcje serii D

Działając na podstawie art. 440 k.s.h., Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 31, 01-523 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000781892, wzywa do zapisywania się na 180.