Akcjonariat

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Akcjonariusz
Aleksander Pakulski
Ilość akcji
85950
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.71
Ilość głosów
85950
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.71
Akcjonariusz
Aleksandra Burzyńska*
Ilość akcji
128000
Udział w kapitale zakładowym [%]
8.50
Ilość głosów
128000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
8.50
Akcjonariusz
Arts Alliance Spółka Akcyjna
Ilość akcji
82000
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.45
Ilość głosów
84500
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.61
Akcjonariusz
Ignacy i Piotr Kurkowski
Ilość akcji
96557
Udział w kapitale zakładowym [%]
6.41
Ilość głosów
96557
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
6.41
Akcjonariusz
Marcin Marzęcki
Ilość akcji
317445
Udział w kapitale zakładowym [%]
21.08
Ilość głosów
317445
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
21.08
Akcjonariusz
Michał Marzęcki
Ilość akcji
363730
Udział w kapitale zakładowym [%]
24.10
Ilość głosów
363730
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
24.16
Akcjonariusz
*z podmiotami zależnymi
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Razem
Ilość akcji
1487815
Udział w kapitale zakładowym [%]
100
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
100