Akcjonariat

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Akcjonariusz
Aleksander Pakulski
Ilość akcji
85950
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.98
Ilość głosów
85950
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.98
Akcjonariusz
Aleksandra Burzyńska*
Ilość akcji
128000
Udział w kapitale zakładowym [%]
8.91
Ilość głosów
128000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
8.91
Akcjonariusz
Arts Alliance Spółka Akcyjna
Ilość akcji
81000
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.64
Ilość głosów
81000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.64
Akcjonariusz
Ignacy i Piotr Kurkowski
Ilość akcji
93206
Udział w kapitale zakładowym [%]
6.49
Ilość głosów
93206
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
6.49
Akcjonariusz
Marcin Marzęcki
Ilość akcji
362900
Udział w kapitale zakładowym [%]
25.26
Ilość głosów
362900
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
25.26
Akcjonariusz
Michał Marzęcki
Ilość akcji
362900
Udział w kapitale zakładowym [%]
25.26
Ilość głosów
362900
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
25.26
Akcjonariusz
*z podmiotami zależnymi
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Razem
Ilość akcji
1436600
Udział w kapitale zakładowym [%]
100
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
100