Akcjonariat

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Akcjonariusz
Aleksander Pakulski
Ilość akcji
85950
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.71
Ilość głosów
85950
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.71
Akcjonariusz
Aleksandra Burzyńska*
Ilość akcji
128000
Udział w kapitale zakładowym [%]
8.50
Ilość głosów
128000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
8.50
Akcjonariusz
Arts Alliance Spółka Akcyjna
Ilość akcji
82000
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.45
Ilość głosów
82000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.45
Akcjonariusz
Ignacy i Piotr Kurkowski
Ilość akcji
96557
Udział w kapitale zakładowym [%]
6.41
Ilość głosów
96557
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
6.41
Akcjonariusz
Marcin Marzęcki
Ilość akcji
362900
Udział w kapitale zakładowym [%]
24.10
Ilość głosów
362900
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
24.10
Akcjonariusz
Michał Marzęcki
Ilość akcji
362900
Udział w kapitale zakładowym [%]
24.10
Ilość głosów
362900
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
24.10
Akcjonariusz
*z podmiotami zależnymi
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Razem
Ilość akcji
1487815
Udział w kapitale zakładowym [%]
100
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
100