Akcjonariat

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Akcjonariusz
Aleksander Pakulski
Ilość akcji
85950
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.40
Ilość głosów
85950
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.40
Akcjonariusz
Aleksandra Burzyńska*
Ilość akcji
128000
Udział w kapitale zakładowym [%]
8.05
Ilość głosów
128000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
8.05
Akcjonariusz
Arts Alliance Spółka Akcyjna
Ilość akcji
82000
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.31
Ilość głosów
84500
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.31
Akcjonariusz
Ignacy i Piotr Kurkowski
Ilość akcji
96557
Udział w kapitale zakładowym [%]
6.07
Ilość głosów
96557
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
6.07
Akcjonariusz
Marcin Marzęcki
Ilość akcji
332445
Udział w kapitale zakładowym [%]
20.90
Ilość głosów
332445
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
20.90
Akcjonariusz
Michał Marzęcki
Ilość akcji
364930
Udział w kapitale zakładowym [%]
22.94
Ilość głosów
364930
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
22.94
Akcjonariusz
pozostali
Ilość akcji
498433
Udział w kapitale zakładowym [%]
31.33
Ilość głosów
498433
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
31.33
Akcjonariusz
*z podmiotami zależnymi
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Razem
Ilość akcji
1590815
Udział w kapitale zakładowym [%]
100
Ilość głosów
1590815
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
100