Akcjonariat

Akcjonariusz
Ilość akcji
Udział w kapitale zakładowym [%]
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
Akcjonariusz
Aleksander Pakulski
Ilość akcji
85950
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.78
Ilość głosów
85950
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.78
Akcjonariusz
Aleksandra Burzyńska
Ilość akcji
128000
Udział w kapitale zakładowym [%]
8.60
Ilość głosów
128000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
8.60
Akcjonariusz
Arts Alliance Spółka Akcyjna
Ilość akcji
82000
Udział w kapitale zakładowym [%]
5.51
Ilość głosów
82000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
5.51
Akcjonariusz
Ignacy i Piotr Kurkowski
Ilość akcji
93206
Udział w kapitale zakładowym [%]
6.49
Ilość głosów
96557
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
6.49
Akcjonariusz
Marcin Marzęcki
Ilość akcji
362900
Udział w kapitale zakładowym [%]
24.39
Ilość głosów
362900
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
24.39
Akcjonariusz
Michał Marzęcki
Ilość akcji
362900
Udział w kapitale zakładowym [%]
24.39
Ilość głosów
362900
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
24.39
Akcjonariusz
Pozostali
Ilość akcji
372859
Udział w kapitale zakładowym [%]
24.84
Ilość głosów
369508
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
24.84
Razem
Ilość akcji
1487815
Udział w kapitale zakładowym [%]
100
Ilość głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
100