Biegły Rewident

Biegłym rewidentem Kool2Play S.A. jest:

Firma: KPW Audyt Sp. z o.o
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Łódź
Adres: ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź
KRS: 0000781892
REGON: 366332218
NIP: 7282813024
Tel.:  (42) 611 10 57
Internet: https://kpw.pl/
E-mail: biuro@kpw.pl