Biegły Rewident

Biegłym rewidentem Kool2Play S.A. jest:

Firma: iAudit Sp. z o.o.
Forma prawna:
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Leszno 8/62, 01-192 Warszawa
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000441175
REGON: 146405005
NIP: 5252542890
Tel.: +48 531 998 094
Internet: http://www.i-audit.pl/
E-mail: biuro@i-audit.pl