Zarząd i Rada Nadzorcza

Marcin Marzęcki

Prezes Zarządu

Od 25 lat związany z branżą gier. Zaczynał jako dziennikarz w PC Gamer. W latach 1999 – 2008 był związany z CD Projekt jako marketing menager, a później jako Marketing Director. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Dyrektora ds. PR i Marketingu w CD Projekt RED i odpowiadał m.in. za Brand management gry Wiedźmin 2. W 2010 roku założył Kool Things, a od 2013 jest współzałożycielem Kool2Play.

Jest jednocześnie bratem Michała Marzęckiego – Członka Zarządu.

Michał Marzęcki

Członek Zarządu

Jest doświadczonym programistą, związanym z grami kompute- rowymi dzięki pracy m.in. w CD Projekt oraz Gamigo. W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję Software Developer Team Leada w Deloitte. Należy do współzałożycieli Kool2Play, gdzie pełni funkcję Dyrektora Studia.

Jest jednocześnie bratem Marcina Marzęckiego – Prezesa Zarządu.

Aleksander Pakulski

Członek Zarządu

Wiceprezes i współzałożyciel Kool Things, Członek Zarządu Kool2Play. W branży promocji gier od 2008 roku. Pracował w CD Projekt RED przy międzynarodowej promocji marki Wiedźmin. Od 2011 roku w firmie Kool Things, gdzie nadzorował ponad 100 projektów game marketing.

Brak powiązań.

Magdalena Kramer

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wspólnik zarządzający, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Kramer i Wspólnicy sp. j. Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Brak powiązań.

Sandra Marzęcka

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, wieloletnia pracowniczka i współpracowniczka firmy Kool Things, związana z nią od 2013 roku.

Jest jednocześnie żoną Marcina Marzęckiego – Prezesa Zarządu

Piotr Gałęzowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni dyrektor oraz menager akcji specjalnych w szanowanych firmach na rynku, m.in. w Grupie Eurozet i Grupie Radiowej Agory sp. z o.o. W Kool2Play pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

 

Ryszard Brudkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Od 2006 roku jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. Ryszard Brudkiewicz specjalizuje się w obsłudze projektów inwestycyjnych związanych z własnością intelektualną i nowoczesnymi technologiami, prawie finansowym oraz w przekształceniach i połączeniach podmiotów gospodarczych. Sprawował funkcję członka rady nadzorczej spółki skarbu państwa z branży wydobywczej. Pełnił również funkcję Sędziego Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Kamila Szwarc-Skudlarska

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Certyfikowany Doradca na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki współpracowała m.in. z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Domami Maklerskimi. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, w tym w szczególności spółek publicznych.