O Spółce

Kool2Play S.A. to niezależny producent i wydawca gier. Misją firmy jest tworzenie własnych, jakościowych gier niezależnych. Są one oparte o solidne i dobrze przemyślane koncepty, do których developmentu spółka posiada odpowiednią technologię i know-how. Będą osadzone w popularnych i trendujących gatunkach, mających dużą i aktywną bazę graczy na planowanych platformach dystrybucji. Spółka zmierza do tego, aby proces produkcji zamykał się w ok. 1,5 roku, co pozwoli lepiej zarządzać kosztami produkcji, przewidywać i wykorzystywać trendy na rynku gier.

W skład Grupy Kapitałowej Kool2Play S.A. wchodzi spółka Kool Things sp. z o.o. Jest to agencja specjalizująca się w międzynarodowym marketingu gier oraz powiązanych technologii (software i sprzęt). Spółka zrealizowała kilkaset różnego typu kampanii promocyjnych skierowanych do szeroko pojętego rynku gier. Kool Things sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi promocji gier o zasięgu globalnym, są to przede wszystkim: kampanie promocyjne, PR, influencer marketing, tworzenie reklam i kampanii reklamowych, social media, performance marketing, produkcja video.

Kool2Play konsoliduje wyniki finansowe z wynikiem spółki zależnej, tj. Kool Things sp. z o.o.

Firma: Kool2Play S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Białostocka 22/H11, 03-741 Warszawa
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel. +48 22 379 04 91
Internet: www.kool2play.com,
E-mail: contact@kool2play.com / investors@kool2play.com
KRS: 0000781892
REGON: 146640835
NIP: 1132864896