Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą Kool2Play S.A. jest:

Firma: Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
Forma prawna: spółka jawna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000698998
REGON: 368507231
NIP: 5223102562
Tel.: +48 39 950 15 83
Internet: www.kwlaw.pl
E-mail: biuro@kwlaw.pl