Animator Rynku

Animatorem Rynku dla Kool2Play S.A. jest:

Firma: Dom Maklerski BDM S.A.
Forma prawna:
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000008665
REGON: 070425363
NIP: 5470244972
Tel.: +48 33 812 84 40
Internet: https://www.bdm.pl/
E-mail: