Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 listopada 2021 roku

Treść: Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 10 listopada 2021 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie _01-523 Warszawa_.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki– Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Załączniki:

20211014_K2P_NWZ__ogloszenie

20211014_Kool2Play_NWZ_projekty_uchwal

20211014_K2P__NWZ__formularz_pelnomocnictwa