Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 r.

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 lipca 2022 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie (01-523 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Liczba głosów