Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2021 roku

Treść: Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 października 2021 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie _01-523 Warszawa_.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki- Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 23 września 2021 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A.:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 1.487.815 akcji;

2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 1.487.815 głosów.

Załączniki:

20211020_K2P_NWZ_projekty_uchwal

20211020_K2P_NWZ_-_ogloszenie

20211020_K2P__NWZ_-_formularz_pelnomocnictwa