Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2021 r

Treść:

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 grudnia 2021 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie (01-523 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ 20211108_K2P_NWZ__ogloszenie
2/ 20211108_Kool2Play_NWZ_projekty_uchwal
3/ 20211108_K2P__NWZ__formularz_pelnomocnictwa