Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2022 roku

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 maja 2022 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie (01-523 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ 20220427_K2P_-_ZWZ_05.2022_-_ogloszenie
2/ 20220427_K2P_-_ZWZ_05.2022_-_projekty_uchwal
3/ 20220427_K2P_-_ZWZ_05.2022_-_formularz_pelnomocnictwa