Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2021 roku KOOL2PLAY S.A.

Treść: Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 7 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Śmiałej 31A w Warszawie _01-523 Warszawa_.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc-nika.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Marzęcki– Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu

Załączniki:

20210511_K2P_ZWZ_-_ogloszenie

20210511_K2P_ZWZ_projekty_uchwal

20210511_K2P__ZWZ_-_formularz_pelnomocnictwa